Perfil de contractant

Expedients de Contractació

Buscar

tipus Expedient Procediment objecte import Estat
409/2017 Procediment de Contractació
35/2017 Contracte Procediment Obert. Manteniment instal·lacions enllumenat i electricitat i subministrament de material
164/2016 Pla Provincial d'Obres i Serveis_PPOS 2016

Histórico del Perfil del Contratante